HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
Weboldal címe
1201 Budapest  XX. kerület
Vörösmarty u. 44.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A családias szálláshely

Online foglalási és lemondási szabályzatunk weboldalunkon történő foglalás esetén

Foglalása érvényesítéséhez szobánként 10.000.- Ft előleget kérünk, mely összeget a foglalást követően bankszámlánkra átutalni szíveskedjen. Közlemény rovatban adja meg a foglaláskor kapott foglalási számát. Amennyiben az előlegről a számlát cég vagy más névre kéri, foglaláskor a megjegyzés rovatban jelezze. Utólagosan ennek megváltoztatása nem lehetséges. Foglalását az előleg beérkezése után véglegesítjük, melyről visszaigazolást küldünk a foglaláskor megadott e-mail címre. Abban az esetben, ha az előleg összege a foglalását követően 2 napon belül, illetve másnapra eső foglalás esetén a foglalás napján 8:00 óráig nem érkezik meg számlánkra, foglalását töröljük, melyről értesítjük  a foglaláskor megadott e-mail címen.

Foglalását díjmentesen lemondhatja az érkezést megelőzően 14 nappal. Ebben az esetben az előleg összegét visszautaljuk.

Amennyiben foglalását az érkezést megelőzően 14 napon belül mondja le, az előleg összege vissza nem térítendőnek minősül.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A VIZA RENDSZERT ÜZEMELTETŐ MTÜ, VAGYIS A TURISZTIKAI TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ,
A RENDSZERBE ÉRKEZŐ ADATOK TEKINTETÉBEN A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ ADATFELDOLGOZÓJA.

Az adatkezelő neve, elérhetősége és képviselője:

Oswaldo Hotel Kft. 1201 Budapest, Vörösmarty u. 44.

Krizsán András ügyvezető igazgató

Milyen célból kezeljük az adatokat:

(1) kapcsolatfelvétel és a szolgáltatás megrendelése telefonon (szerződés illetve regisztráció az NTAK ( Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszerbe tv. előírása szerint)
(2) kapcsolatfelvétel és a szolgáltatás megrendelése internetes űrlapon keresztül (szerződés illetve regisztráció az NTAK rendszerbe tv. előírása szerint)
(3) kapcsolatfelvétel és a szolgáltatás megrendelése emailben (szerződés illetve regisztráció az NTAK rendszerbe tv. előírása szerint)
(4) számlainformációk (adózóról szóló tv. előírásai illetve regisztráció az NTAK rendszerbe tv. előírás szerint)

Milyen adatokat tárolunk:

(1)(2)(3) Kapcsolati adatok: név, cím, email cím, telefonszám, születési hely és idő, a megrendelt szolgáltatás adatai

(4) Számlafizető neve, címe, a számla kötelező adattartalma

Az adatkezelőn kívül kihez jutnak még el az adatok:

(1)(2)(3)(4) Adóbiztonság Kft. Budapest, 1204 Ady Endre utca 167. (könyvelés)

(1)(2)(3)(4) Hotelsystem Kft. Nyíregyháza, 4400 Őz köz 37. (szállodai szofter és számlázás)

(2)(3)(4) Wezz Informatikai Kft. Budapest, 1106 Fehér út 10. (weboldal- és email-szolgáltató)

(2)  Szallas.hu Zrt. Miskolc, 3525 Régiposta utca 9. (szállodai foglalási rendszer)

(2) Booking.com B.V. P.O. Box 1639 1000 BP Amsterdam, Hollandia (szállodai foglalási rendszer)

Meddig tároljuk az adatokat:

(1)(2)(3)(4) az adózásról/NTAK-ról szóló tv-ben meghatározott ideig tároljuk.

Tájékoztatás jogról:

Ön kérheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok megismerését, helyesbítését. Ha semmilyen szolgáltatást nem rendelt meg, akkor kérheti összes adata törlését.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a köztünk létrejövő szerződés alapján történik. E szerződés létrejöttét Ön kezdeményezi a kapcsolatfelvétel valamelyik módjával (telefonon, interneten vagy e-mailben). Ön köteles a kért kapcsolati adatokat megadni ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni tudjuk. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk szolgáltatni.

Hova küldheti az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit:

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdései, problémái esetén forduljon hozzánk e-mailben az info@hoteloswaldo.hu címen. Kérjük, hogy a levél tárgyaként jelölje meg, „adatkezelés”.

Tájékoztatás a hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőségéről:

Ha adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt kíván tenni, azt a következő címen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Budapest, 1125 Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel: 1-391-14-00,

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)


1. Általános rendelkezések 

1.1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Hotel Oswaldo Kft – Hotel Oswaldo (1201 Budapest, Vörösmarty u. 44., adószám: 12333929-2-43, képviselő: Krizsán András ügyvezető igazgató), továbbiakban Szolgáltató, általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel. 

1.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, cégekkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek 

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot, az ajánlat elfogadása után előleg számlát küld, melynek összege 6.500,-Ft. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés illetve a Vendég az előleget 48 órán belül nem fizeti meg Szolgáltató részére,  úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával illetve az előleg befizetésével jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. Időpont módosítás, a kapacitás függvényében egy alkalommal lehetséges. Ebben az esetben a befizetett előleg nem vész el, hanem felhasználható, de ebben az esetben lemondás esetén a 9.1-es pont érvényét veszíti és lemondás és további módosítás esetén az előleg mindenképpen elveszik.

4. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

4.1. A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni. 

4.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 20.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre. 

4.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) legkésőbb a következő nap 12.00 óráig lefoglalva marad (maradnak). 

4.4. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia. 

4.5. A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, az érkezését megelőző napon jelezze a recepciónk számára. 

5. Az elszállásolás meghosszabbítása 

5.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. 

5.2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik. 

6. Árak 

6.1. A szálloda mindenkori listaárai a szálloda recepcióján kifüggesztésre kerülnek.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálloda honlapján (www.hoteloswaldo.hu) találhatók.

6.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.

6.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.


7. Ajánlatok, kedvezmények 

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

8. Gyermekkedvezmények 

8.1. Gyermekek részére - a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szállás kedvezményeket biztosítjuk:

• 1. gyermek 0 – 4 éves korig (2 felnőttel egy szobában) grátisz

9. Lemondási feltételek 

9.1. Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és feltételek a következők: 
- a visszaigazolt érkezés napját megelőző 14 napon belüli elállás esetén a kötbér összege 10.000,- Ft

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

9.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap délelőtt 11:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

9.3. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 20:00 órát követően megszűnik. 

10. Lemondási feltételek csoportok (max.15 fő), rendezvények esetén szállás tekintetében

10.1. A Megrendelő díjmentesen mondhatja le a szolgáltatást az érkezés előtti 31. napig.

10.2. Lemondási díj 30 napon belüli lemondás esetén:
- 30-21 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 10 %-a,
- 20-14 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 25 %-a,
- 13-7 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 50 %-a,
- 6-3 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 75 %-a,
- 48 órán belüli lemondás vagy no-show esetén a megrendelt szolgáltatások 100 %-a fizetendő lemondási díj, kötbér címén.

10.2. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig a szállodához meg kell érkeznie.

10.3. Amennyiben a vendég a jelzett napon nem érkezik meg, és lemondás nem történt, úgy a Szálloda azt másnap közölni tartozik a Megrendelővel és a szobát - ha a Megrendelő másként nem intézkedik - a megrendelés hátralévő időtartamára kiadhatja.

12. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése 

12.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: 
- a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
- a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá; 
- a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
- a Vendég fertőző betegségben szenved;
- a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

12.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik


13. Fizetés módja, garancia 

13.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke érkezéskor fizethető a helyszínen készpénzzel a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával illetve átutalással, illetőleg internetes oldalon keresztüli fizetéssel. 

13.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja. 

13.3. Az egyéni szobafoglalás garantálása bankkártya adatok megadásával vagy előlegfizetéssel lehetséges.

13.4. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató az előlegről számlát állít ki és azt e-mail útján küldi meg.

A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor megadott, míg az e-mail illetve telefon útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul. 

Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám is) szerepelnek majd a számla „Vevő” rovatában. A számla kiállítása utána a számlaadatok módosítása már nem lehetséges.

A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki.


14. Elhelyezési garancia 

14.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

14.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

14.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

15. A Vendég jogai 

15.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitva-tartási időben.

15.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:

Oswaldo Hotel Kft.
H-1201 Budapest,
Vörösmarty u. 44.
E-mail: info@hoteloswaldo.hu

16. A Vendég kötelességei 

16.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

16.2. A szálloda reggeliztető helyiségéből ételt / italt szállodavendégeknek kivinni tilos. 

16.3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását. 

16.4. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött parkolónkban. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A szálloda a szobákban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal, használják a szobákban, vagy a központi recepción elhelyezett értékmegőrzőket. 

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra. 

16.6. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

16.7. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

16.8. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat, és azok erkélyét is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 10.000.- Ft díjat fizetni a szálloda üzemeltetője részére, melyet a szálloda üzemeltetője jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

16.9. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. 

16.10. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

16.11. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

16.12. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

16.13. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

16.14 A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálloda közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

17. Állatok behozatala 

17.1. A szállodába állatokat (kutya, macska) csak a Szolgáltatü előzetes hozzájárulásával, és külön díj megfizetésével lehet behozni. Az aktuális díjról foglaláskor, írásban tájékoztatjuk Vendéget. A szállodában tartózkodó kutyának/macskának ápoltnak, szobatisztának kell lennie és oltási könyvvel kell rendelkezni. Kutyát max. 7 kg-ig tudunk fogadni. Ennél nagyobb termetű kutyát szállodánk nem fogad. A kutyát a szálloda közös használatú területein (parkoló, udvar) kizárólag pórázon lehet sétáltatni.


18. A Szolgáltató jogai

18.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

18.2. A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító portaszolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására. 

18.3. Szükség esetén a portaszolgálat jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására. 

19. A Szolgáltató kötelessége 

19.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

19.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

19.3. A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel. 

20. A Vendég betegsége, halála 

20.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

20.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.


21. Az adatkezelés biztonsága 


21.4. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

21.5. A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

21.6. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. 


21.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

22. A Szolgáltató kártérítési felelőssége 

22.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, feltéve, hogy azokat a Vendég a Szolgáltató által kijelölt értékmegőrzőben helyezte el.


22.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

22.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

22.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

22.5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

23. Titoktartás

23.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

24. Vis major

24.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. 

25. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság:

25.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálloda található. 

25.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre. 

25.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

26. A honlapunk látogatóinak adatai :

26.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

26.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. 

26.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.


28. Adatvédelmi nyilatkozat :


28.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési és számlázási célra, illetve az NTAK rendszer felé történő, kötelező adatszolgáltatásra használja fel.


A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.

Érvényes visszavonásig.